eJournal IAIN Jember


eJournal IAIN Jember

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Page Header Logo

AL MANAR

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Al'Adalah

View Journal | Current Issue | Register

al-Ahwal

AL-AHWAL

Jurnal Kajian Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman yang fokus kajiannya dalam bidang hukum perdata dan keluarga Islam. Jurnal ini diterbitkan setahun sekali oleh Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah sekolah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, yang secara khusus didedikasikan menjadi wahana publikasi ilmiah dan pengembangan pemikiran kritis, alternative, dan solutif.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Al-Fitrah

View Journal | Current Issue | Register

Al-Hikmah

Al-Hikmah

Jurnal Ilmu Dakwah & Pengembangan
Masyarakat

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Al-Iqtishadi

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

AL-ITTIHAD

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Al-Mashraf

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Al-Tatwir

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

An-Nisa'

View Journal | Current Issue | Register